Doc. dr. ANTANAS JANUŠAUSKAS

Publikacijos

Antanas Janušauskas

(vardas, pavardė)

Laikotarpis: nuo 1980-01-01 iki 2011-09-19

 

MRU

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

 

STUDIJŲ LITERATŪRA

MOKOMOSIOS KNYGOS
 1. Janušauskas, Antanas; Janušauskienė, Vitalija. Medicinos kursas schemomis ir lentelėmis : mokymo metodinis leidinys / Antanas Janušauskas, Vitalija Janušauskienė ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2001. 69, [2] p. : lent, schem. ISBN 9955442298. [M.kr. 07B]

 

KITOS METODINĖS PRIEMONĖS
 1. Tamošiūnas, Abdonas; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas. Anketos įtampos stenokardijai nustatyti pildymo ir vertinimo metodika / ŠKSFPMTI. Kaunas, 1988. 13 p. [M.kr. 10B]
 2. Janušauskas, Antanas; Talijūnienė, Laima. Išeminės širdies ligos diagnostikos ypatumai moterims : metodinės rekomendacijos / A. Janušauskas, L. Talijūnienė ; Z. Jaunškevičiaus širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos MTI. Kaunas, 1989. 8 p. [M.kr. 07B]

 

 

STRAIPSNIAI

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI)  duomenų bazėje

 1. Varanauskienė, Eglė; Baubinienė, Alla; Domarkienė, Stanislava; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Jurėnienė, Kristina; Janušauskas, Antanas; Margevičienė, Lilija. Нарушение толерантности к глюкозe и ишeмичecкaя бoлeзнь cepдцa // Кардиология : ежемесячный научно-практический журнал. Москва : Медицина. ISSN 0022-9040. p. 24-27 : iliustr. [ISI Web of Science]. [IF: 0,277 (2002)] [M.kr. 10B]

 

Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje ISI  Proceedings duomenų bazėje

 1. Janušauskas, Antanas. Alcohol consumption habits among Lithuanian students // European Journal of Cardiovascular Prevention & Prevention Rehabilitation : supplement EuroPRevent Congress, paris, 1-3 may 2008 : Congress Abstracts. [Philadelphia] : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1741-8267. 2008, p. 9-10. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Clinical Medicine (Thompson ISI)] [M.kr. 10B]
 2. Bankauskienė, Nijolė; Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Education of general abilities preparing engineers and judicial officers (the case of Kaunas Technological University and Mykolas Romeris University) // Global cooperation in engineering education : innovative technologies, studies and professional development : conference proceedings : October 1-3, 2009, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 1822-8070. p. 166-177 : lent. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 07S]

 

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Tamošiūnas, Abdonas; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Jurėnienė, Kristina; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas. Prognostic value of body mass index in the development of cardiovascular diseases among Kaunas male population // Cor et vasa. Прага : Авиценум. ISSN 0010-8650. 1992, vol. 34, no 4, p. 347-355. [MEDLINE] [M.kr. 10B]
 2. Butavičius, Antanas; Janušauskas, Antanas. Socialiniai studentų sveikatos aspektai / Antanas Butavičius, Antanas Janušauskas // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : LTU Leidybos centras. ISSN 1648-4789. 2002, Nr. 1(1), p. 127-131. [M.kr. 10B]
 3. Janušauskas, Antanas; Vitkauskas, Kęstutis. Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto studentų socialinė charakteristika / Antanas Janušauskas, Kęstutis Vitkauskas // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : LTU Leidybos centras. ISSN 1648-4789. 2002, Nr. 1(1), p. 132-137. [M.kr. 05S]
 4. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Kauno policijos fakulteto studentų profesinė karjera // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 47-57 : iliustr. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 01S]
 5. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas; Vepšta, Povilas; Velička, Vilius; Joneikis, Darius; Uleckas, Arvydas. Nepilnamečių nusikalstamumo aspektai Lietuvoje // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 177-186. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 07S]
 6. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus; Uleckas, Arvydas; Vepšta, Povilas. Šiuolaikiniai migracijos procesai ir jų įtaka Lietuvos darbo rinkai // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2009, Nr. 2(14), p. 19-25. [M.kr. 04S]
 7. Bankauskienė, Nijolė; Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Studentai apie mokomąją būsimojo policijos pareigūno praktiką // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (4) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, [Nr.] (4), p. 4-14. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 01S]

 

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Janušauskas, Antanas; Baubinienė, Alla; Domarkienė, Stanislava. Ischeminės širdies ligos ir rizikos faktorių paplitimas tarp moterų // Sveikatos apsauga. Vilnius : Periodika. (Medicinos literatūros apžvalga). ISSN 0491-6514. 1987, Nr. 3, P. 52-54. [M.kr. 07B]
 2. Tamošiūnas, Abdonas; Macevičiūtė, Natalija Liucija; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Talijūnienė, Laima; Jurėnienė, Kristina. Kauniečių alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių kitimas // Sveikatos apsauga. Vilnius : Periodika. ISSN 0491-6514. 1989, Nr. 4, P. 26-28 : iliustr. [M.kr. 10B]
 3. Domarkienė, Stanislava; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Macevičiūtė, Natalija Liucija; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Talijūnienė, Laima; Jurėnienė, Kristina; Margevičienė, Lilija. Pacпpocтраненнocть ИБС и ee фaктopoв pиcкa у нaceлeния г. Kaунac // Ишемическая болезнь сердца : эпидемиология, диагностика, клиника, прогнозирование течения и осложнений, реабилитация : [сборник научных трудов] / редколлегия : И. Блужаз (отв. ред.) …[ и др.] ; Научно-исследовательский институт физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы им. З. Янушкявичюса МЗ Литовской ССР. Каунас : НИИФПССС, 1989. P. 49-52. [M.kr. 10B]
 4. Domarkienė, Stanislava; Jurėnienė, Kristina; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Macevičiūtė, Natalija Liucija; Šidlauskienė, Dominika; Margevičienė, Lilija. Changes of ischemic heart disease risk profile and death causes among middle-aged men as evidenced by a 15-yr follow-up data // Ischemic heart disease: diagnosis, clinical manifestations, and prevention : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Ed. by J. Blužas; Ed. board: A. Pakula (gen. ed.) [ir kt.]; Kaunas Medical Akademy. Kaunas : Institut of Cardiology, 1993. ISBN 9986902312. p. 11-14. [M.kr. 10B]
 5. Domarkienė, Stanislava; Jurėnienė, Kristina; Varanauskienė, Eglė; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Gražulevičienė, Regina; Margevičienė, Lilija; Janušauskas, Antanas. Predictors of ischemic heart disease inmiddle-aged men (15-yr follow-up data) // Ischemic heart disease: diagnosis, clinical manifestations, and prevention : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Ed. by J. Blužas; Ed. board: A. Pakula (gen. ed.) [ir kt.]; Kaunas Medical Akademy. Kaunas : Institut of Cardiology, 1993. ISBN 9986902312. p. 15-18. [M.kr. 10B]
 6. Tamošiūnas, Abdonas; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Šidlauskienė, Dominika. IHD morbidity and mortality in relation to alcohol consumption among Kaunas middle-aged men // Ischemic heart disease: diagnosis, clinical manifestations, and prevention : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Ed. by J. Blužas; Ed. board: A. Pakula (gen. ed.) [ir kt.]; Kaunas Medical Akademy. Kaunas : Institut of Cardiology, 1993. ISBN 9986902312. P. 18-24. [M.kr. 10B]
 7. Domarkienė, Stanislava; Jurėnienė, Kristina; Varanauskienė, Eglė; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Blužas, Juozas; Margevičienė, Lilija; Janušauskas, Antanas. Assessment of ischemic heart disease in middle-aged men (15-year follow-up data) // Acta Medica Baltica : the scientific medical journal of the Baltic States. ISSN 0946-3445. 1994, vol. 1, no. 1, p. 77-78. [M.kr. 10B]
 8. Butavičius, Antanas; Janušauskas, Antanas. Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakulteto studentų gyvensena // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2000, T. 16(8), p. 198-205. [M.kr. 01S]
 9. Čigrin, Viačeslav [Čigrinas, Viačeslavas]; Janušauskas, Antanas. Psichofiziologinių veiksnių ryšys su studentų šaudymo rezultatais // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2000, Nr. 2(35), p. 13-18. [M.kr. 07B]
 10. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas; Kondratas, Arvydas. Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakulteto studentų sveikatos supratimo ir realios būklės analizė = Analysis of Lithuanian law academy Kaunas police faculty students health understanding and real state // Lithuanian journal of cardiology. Kaunas : Institute of Cardiology. ISSN 1392-1339. 2001, vol. 8, no. 2, p. 86-91. [M.kr. 10B]
 11. Janušauskas, Antanas; Čigrin, Viačeslav. Prognostiniai policijos pareigūnų šaudymo įgūdžių formavimo aspektai / Antanas Janušauskas, Viačeslavas Čigrinas // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2002, t. 36(28), p. 92-100. [M.kr. 07S]
 12. Čigrin, Viačeslav; Janušauskas, Antanas. Влияние психомоторных реакций организма на результаты стрельбы из служебного оружия / В. Чигрин, А. Янушаускас // Медико – социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей. Минск, 2003. ISBN 9854269566. P. 392-395. [M.kr. 10B]
 13. Janušauskas, Antanas. Оценка студентами своего здоровья и анализ реального его состояния / А. Янушаускас // Медико – социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей. Минск, 2003. ISBN 9854269566. P. 321- 324. [M.kr. 10B]
 14. Čigrin, Viačeslav; Janušauskas, Antanas. Стрельба и темперамент студентов / В. Чигрин, А. Янушаускас // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей : вып. 6 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Научо-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации ; под ред. В.Б. Смычка. Минск : Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2004. ISBN 9854840816. P. 382-385. [M.kr. 05S]
 15. Janušauskas, Antanas. Особености распорядка для студентов / А. Янушаускас // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей : вып. 6 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Научо-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации ; под ред. В.Б. Смычка. Минск : Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2004. ISBN 9854840816. P. 399-401. [M.kr. 05S]
 16. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]. Социальная характеристика студентов // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Научно-иследовательский институт медико-социальной экспертизы и ребилитации. Вып. 5. Минск : НИИ МСЭ и Р, 2005. ISBN 9854841758. P. 326-330. [M.kr. 05S]
 17. Janušauskas, Antanas. Būsimųjų policijos pareigūnų sveikata // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. (1). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas, 2007. ISBN 9789955190653. p. 25-34. [M.kr. 10B]
 18. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Ar pakankamas būsimųjų policijos pareigūnų rengimas tarnybai : mokomųjų praktikų vertinimo analizė // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 41-50. [M.kr. 01S]
 19. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Kai kurie studentų mokomosios praktikos aspektai // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 51-60. [M.kr. 01S]
 20. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Studentų mokomosios praktikos reikšmė rengiant policijos pareigūnus // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 61-69. [M.kr. 01S]
 21. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos aktualijos Lietuvoje // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2008, Nr. 2(13), p. 107-110. [M.kr. 07S]
 22. Janušauskas, Antanas. Studentų sveikata ir įpročiai // Lithuanian Journal of Cardiology. Kaunas : [KMU]. ISSN 1392-1339. 2008, vol. 15, No. 1, p. 56-59. [M.kr. 10B]
 23. Nedzinskas, Egidijus; Janušauskas, Antanas. Didėjanti imigracija : galimas iššūkis viešajam saugumui // Verslo ir teisės aktualijos. Vilnius : Vilniaus teisės ir verslo kolegija. ISSN 1822-9530. 2008, vol. 2, p. 78-84. [M.kr. 01S]
 24. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А]; Nedzinskas, Egidijus [Недзинскас, Е]. Медико-психологическая характеристика студентов // Медико-социальная експертиза и реабилитация : сборник научных статей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Научно-иследовательский институт медико-социальной экспертизы и ребилитации. Вып. 10. Минск : НИИ МСЭ и Р, 2008. ISBN 9789854845593. p. 212-215. [M.kr. 10B]
 25. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus; Aleksonis, Gediminas; Vepšta, Povilas. The Importance of students practice in educational study process // Актуальные вопросы современой науки : сборник научных трудов / Под. ред. Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник, 2010. ISBN 9785997307172. p. 9-13. [M.kr. 01S]
 26. Janušauskas, Antanas. Social and psychological aspects in educational process // Актуальные вопросы современой науки : сборник научных трудов : Материалы VIII Международной научно-практической конфeренции (31 мая 2010 года, г. Таганрог) / Под. ред. Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник, 2010. ISBN 9785997308988. p. 293-296. [M.kr. 07S]
 27. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]. Медицинское и психологическое исследование студентов // Наука в современом мире : материалы 1 Международной научно-практической конференциии ( 1 апреля 2010 г.) : сборник научных трудов / Под. ред. Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник+, 2010. ISBN 9785997308377. p. 85-89. [M.kr. 07B]
 28. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]; Darulis, Kęstutis [Дарулис Кястутис]. Социальная поддержка студентов // Наука в современом мире : материалы 1 Международной научно-практической конференциии (5 января 2011 г.) : сборник научных трудов / Под. ред. Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник+, 2011. ISBN 9785997312107. P. 113-117. [M.kr. 07S]

 

Straipsniai ir tezės recenzuotoje konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Janušauskas, Antanas; Tamošiūnas, Abdonas; Varanauskienė, Eglė. Relation between educational level and prevalence of ischemic heart disease and risk factors among Kaunas population // Cardiovascular drugs and therapy : abstracts of the 4th international symposium on cardiovascular pharmacotherapy, Geneva. ISSN 0920-3206. 1991, vol. 5, suppl. 3, no abstr P403, p. 409. [M.kr. 10B]
 2. Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Domarkienė, Stanislava; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Jurėnienė, Kristina. Prognostic value of the body mass index levels among middle-aged men // European heart journal : XIIIth congress of the European Society of Cardiology: abstracts, August 1991. ISSN 0195-668X. 1991, vol.12, suppl, no abstr. P1412, p. 274. [M.kr. 10B]
 3. Janušauskas, Antanas. Studenčių ir studentų dienotvarkės ypatumai // Lyčių skirtumai švietimo sistemoje : teminis rinkinys : [parengta konferencijos “Lyčių skirtumai švietimo sistemoje”, įvykusios Šiaulių universitete 1999 lapkričio 26 d, pagrindu] / Moterų informacijos centras, Lietuvos universitetų Moterų asociacija, Šiaulių universiteto Moters studijų centras. Vilnius : Leidybos centras, 2000. ISBN 9986442850. P. 92-99. [M.kr. 10B]
 4. Čigrin, Viačeslav; Janušauskas, Antanas; Stasiulevičius, Rimantas. The prognostic significance of establishment of pulse frequency for students’ shooting results // From molecules to public health : the European regional meeting of the international epidemiological association : Kaunas – Lithuania, August 24-26, 2000 : programme & abstracts. Kaunas : Kaunas university of medicine, 2000. ISBN 9986451493. P. 98. [M.kr. 10B]
 5. Janušauskas, Antanas; Ivanovas, Dovydas; Pavilionytė, Aurelija. Influence of smoking on changing of heart activities during physical charges // From molecules to public health : the European regional meeting of the international epidemiological association : Kaunas – Lithuania, August 24-26, 2000 : programme & abstracts. Kaunas : Kaunas university of medicine, 2000. ISBN 9986451493. P. 97. [M.kr. 10B]
 6. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas. Smoking and alcohol consumption habits among the students of Kaunas police faculty of Lithuanian law academy // Second conference on public health research in the Baltic countries : abstract book : Kaunas university of medicine, Kaunas, Lithuania, 15-18th June, 2000 / Public health faculty at Kaunas university of medicine, Institute for biomedical research, The Nordic school of public health, BRIMHEALTH project. Kaunas : Kaunas university of medicine, 2000. ISBN 9986451469. P. 24. [M.kr. 10B]
 7. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas. Smoking and alcohol consumption habits among the students // 3rd Nordic conference in epidemiology : June 17-19, 2004 Kuopio, Finland : abstracts / Nordic Association for Psychiatric Epidemiology ; eds.: Tiina H. Rissanen, Maarit J. Korhonen, Pertti Happonen. Kuopio : Kuopion Yliopistro, 2004. (Kuopio University publications. D: Medical sciences, [t.] 335, 1235-0303). ISBN 9517814550. P. 76. [M.kr. 05S]
 8. Čigrin, Viačeslav [Чигрин, В.]; Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]. Оценка физической подготовки студентов и ее связь с резултатами стрельбы // Медико-социальная експертиза и реабилитация : сборник научных статей :к научно-практической конференции с международным участием “Актуальные проблемы медико-социальной експертизы и реабилитации”, Минск, 26-28 мая, 2005 г. вып. 7. Минск : НИИ медико-социальная експертизы и реабилитации, 2005. ISBN 9854841758. p. 318-321. [M.kr. 01S]
 9. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas. Socialinės paramos įtaka jaunuoliams, pasirenkant studijas Kauno policijos fakultete // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai : respublikinė mokslinė konferencija : straipsnių rinkinys 2005 m. birželio 10 d. / Mykolo Romerio universitetas. Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedra. Teisėsaugos fakulteto Kūno kultūros katedra. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas, 2005. ISBN 9955977701. P. 63-70. [M.kr. 05S]
 10. Čigrin, Viačeslav; Ivanovas, Dovydas; Janušauskas, Antanas. Studentų fizinio pajėgumo įvertinimas ir jo ryšys su šaudymo rezultatais // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai : respublikinė mokslinė konferencija : straipsnių rinkinys 2005 m. birželio 10 d. / Mykolo Romerio universitetas. Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedra. Teisėsaugos fakulteto Kūno kultūros katedra. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas, 2005. ISBN 9955977701. P. 117-121. [M.kr. 07S]
 11. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, Антанас]; Nedzinskas, Egidijus [Недзинскас, Егидиюс]. Анализ социальной помощи, предоставляемой студентам Каунасского факультета полиции = Sociālā atbalsta Kauņas Policijas fakultātes studentiem analīze = Analysis of social support for the Kaunas Police Faculty students // Policijas augstākās izglītības vadības problēmas : Starptautiskā zinātniski praktiskā konference = Management problems of police higher education : Internationa research conference = Проблемы управления процессом высшего образования полиции : Международной научно – практическоя конференция, 23-24.08.2007, Rīga. Rīga : Latvijas Policijas akadēmijas izdevums, 2007. ISBN 9984712826. p. 73-80. [M.kr. 05S]
 12. Janušauskas, Antanas. Influence of smoking on changing of heart rate during physical charges // ECToH 07. 4th European Conference Tobacco or Health 2007 : abstract book : [ 11. Oktober 2007-13. Oktober 2007 Basel, Switzerland] / Swiss Cancer League, German Cancer Society, ECL. Lengerich; Berlin et al. : Pabst Science Publishers, 2007. (Poster session 1). ISBN 9783899674170. P. 206. [M.kr. 10B]
 13. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus. Professional career of the students of faculty of public security // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 139-142. [M.kr. 07S]
 14. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]; Nedzinskas, Egidijus [Недзинскас, Е]; Aleksonis, Gediminas [Алексонис, Г.]. Психологическая характеристика студентов // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики : сборник докладов международной научной заочной конференции, Российская Федерация, г. Липецк, 28 октября 2009 г. / отв. ред. А. В. Горбенко. Липецк : Де-факто, 2009. ISBN 5901510062. p. 205-210 : iliustr, lent. [M.kr. 07S]
 15. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus. Studentų sveikatos žinių ir elgsenos tyrimas // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 2 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys : 2009 m. spalio 9 d. / Kauno technologijos universitetas. Sociologijos katedra. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 2029-3224. p. 169-171. [M.kr. 07S]
 16. Janušauskas, Antanas; Darulis, Kęstutis. Socialiniai studijų proceso aspektai // E-Education: science, study and business : conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas : konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. P. 90-94. [M.kr. 07S]
 17. Janušauskas, Antanas; Aleksonis, Gediminas. General skills development in the study process // Наука в современом мире : материалы V Международной научно-практической конференциии (22 марта 2011 г. ) : сборник научных трудов / Центр научной мысли ; под научной ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Ф. Гребенщикова. Москва: Спутник, 2011. ISBN 9785997313289. P. 225-229. [M.kr. 07S]
 18. Janušauskas, Antanas. Some aspects of professional education of students in the study process // Перспективы развития современной науки : XII Международная научно-практическая конференция : cборник материалов. Горловка : Интерсервис, 2011. ISBN 9789662465464. P. 109-112. [M.kr. 07S]
 19. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, Антанас]; Nedzinskas, Egidijus [Недзинскас, Эгидиюс]. Актуальный пример гармонизации юриспруденции Литовской Республики и Европейского Союза // Закон и порядок : материалы I Международной научно-практической конференции (31 января 2011 г.) : cборник научных трудов. / Центр научной мысли. Москва : Спутник. ISBN 9785997312336. P. 85-91. [M.kr. 01S]
 20. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, Антанас]. Пути формирования здорового образа жизни студентов // Наука в современом мире : материалы V Международной научно-практической конференциии (22 марта 2011 г. ) : сборник научных трудов / Центр научной мысли ; под научной ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Ф. Гребенщикова. Москва: Спутник, 2011. ISBN 9785997313289. P. 132-136. [M.kr. 10B]
 21. Janušauskas, Antanas [Янушаускас, А.]. Основы здорового образа жизни студентов // Проблемы и перспективы современных наук : Международная заочная научно-практическая конференция : сборник научных трудов, 24 августа 2011 г. / периодическое научное издание “Мир гуманитарных наук”. Екатеринбург : ИП Баруля Н. И, 2011. ISBN 9785912560750. P. 38-39. [M.kr. 10B]
 22. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus. Mokomosios praktikos svarba rengiant teisėsaugos pareigūnus // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos : teorijos ir praktikos dermė : 5-osios Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of contemprorary specialist : the unity of theory and practice : 5-th International conference selected papers, Kaunas, 2011-04-07 / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2011, d. 1, p. 90-93. [M.kr. 07S]

 

Pranešimai ir tezės nerecenzuotoje konferencijų medžiagoje

 1. Prochorskas, Remigijus; Domarkienė, Stanislava; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Lenkauskienė, V. Динамика среднего риска развития ИБС в популяции: данные исследования по многофакторной профилактике ИБС в г. Каунасе / Р.П. Прохорскас, С.Б. Домаркене, А.А. Тамошюнас, Р.А. Реклайтене, А. Янушаускас, В. Ленкаускене // Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний : ч. 1-2. Ч. 1. Гипертоническая болезнь. Ч. 2. Ишемическая болезнь сердца : тезисы докладов всесоюзной конференции, Новосибирск, 8-10 июня 1983. Новосибирск : СО АМН СССР, 1983. P. 425-426. [M.kr. 10B]
 2. Janušauskas, Antanas; Tamošiūnas, Abdonas. Изучение половозрастных различий распространенности ишемической болезни сердца (по данным популяционного исследования в г. Каунасе) / А. Янушаускас, А. Тамошюнас // Актуальные вопросы исследования роста и репарации тканей : (тезисы республиканской научной конференции) : 26 апреля 1985 г. / Министерство здравоохранения Литовской ССР … [и др.] ; [редакционная коллегия: В. Вайчювенас (отв. редактор) … [и др.]]. Каунас : Министерство здравоохранения Литовской ССР, 1985. P. 124-125. [M.kr. 10B]
 3. Janušauskas, Antanas; Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Petravičius, Amūras. Изучeниe pacпpocтpaненнocти ишeмичecкoй бoлeзни cepдцa и ee фaктopoв pиcкa cpeди житeлeй Каунaca / A. Янушaуcкac, P. Peклaйтенe, A. Taмoшюнac, A. Пятpaвичюc // Профилактика, диспансеризация, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний : тезисы докладов / Министерство здравоохранения ЛатвССР, РМН и др; редкол.: Ю.В. Аншелевич (отв. ред.) и др. Рига : МЗ ЛатвССР, 1985. p. 349-350. [M.kr. 10B]
 4. Rėklaitienė, Ona Regina; Petkevičienė, Janina; Janušauskas, Antanas. Изучeниe чacтоты нapушeний cepдeчнoгo pитмa cpeди мужчин cpeднeгo вoзpacтa (пo дaнным эпидeмиoлoгичecкoгo иccлeдoвания) / Р. Реклатйтене, Я. Пяткявичeнe, A. Янушaуcкac // Актуальные вопросы исследования роста и репарации тканей : (тезисы республиканской научной конференции) : 26 апреля 1985 г. / Министерство здравоохранения Литовской ССР … [и др.] ; [редакционная коллегия: В. Вайчювенас (отв. редактор) … [и др.]]. Каунас : Министерство здравоохранения Литовской ССР, 1985. P. 115-116. [M.kr. 10B]
 5. Janušauskas, Antanas; Talijūnienė, Laima. Связь эритроцитарных агглютиногенов с распространенностью ишемической болезни сердца / А. Янушаускпс, Л. Талиюнене // Актуальные проблемы физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы : тезисы докладов Республиканской научной конференции : Каунас, 9-10 октября 1986 г. / [Редкол.: В. Вайчювенас (отв. ред.) и др; Министерство здравоохранения Литовской ССР и др.]. Каунас; Вильнюс : МЗ ЛитССР, 1986. P. 98-99. [M.kr. 10B]
 6. Talijūnienė, Laima; Janušauskas, Antanas. Велоэргометрическая проба у женщин и “ишемическим” типом ЭКГ и стенокардией напряжения (по данным эпидемиологического исследования) / Л. Талиюнене, А. Янушаускас // Актуальные проблемы физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы : тезисы докладов Республиканской научной конференции : Каунас, 9-10 октября 1986 г. / [Редкол.: В. Вайчювенас (отв. ред.) и др; Министерство здравоохранения Литовской ССР и др.]. Каунас; Вильнюс : МЗ ЛитССР, 1986. P. 91-92. [M.kr. 10B]
 7. Janušauskas, Antanas; Domarkienė, Stanislava; Jurėnienė, Kristina. Субъективные жалобы и объективное состояние сердечно-cocудиcтoй cиcтeмы у мужчин и жeнщин cpeднeгo вoзpacтa г. Каунаса / A. Янушaуcкac, C. Дoмapкенe, К. Юpeненe // Медицинские научные общества Литовской ССР и прогресс медицинской науки : тезисы второго съезда медицинских научных обществ Министерства здравоохранения Литовской ССР, посвященного 70-летию Великого Октября : (Вильнюс, 29-30 октября 1987 г.) / Министерство здравоохранения Литовской ССР. Совет научных медицинских обществ ; [редакционная коллегия: главный редактор Р. Скарулис… [et al.]. Bильнюс, 1987. P. 260-262. [M.kr. 10B]
 8. Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Talijūnienė, Laima. Распространение ишемической болезни сердца и ее факторов риска среди жителей г. Каунаса / А. Янушаускас, Э. Варанаускене, Л. Талиюнене // II сьезд кардиологов Узбекистана : тезисы докладов республиканской научной конференции. Ташкент, 1987. [M.kr. 10B]
 9. Talijūnienė, Laima; Janušauskas, Antanas. The diagnostic value of repeated veloergometry tests in prediction of long-term results after myocardial infaction / L. Talijuniene, A. Janusauskas // 2nd International Conference on Preventive Cardiology and the 29th annual meeting of the AHA Council on Epidemiology : program/abstracts, Washington, DC, USA, June 18-22, 1989. San Diego; Toronto : Academic, 1989 [1990]. (Preventive medicine,, vol. 19, no. 1). P. 1. [M.kr. 10B]
 10. Janušauskas, Antanas; Domarkienė, Stanislava; Talijūnienė, Laima. Prevalence of ischemic heart disease in Kaunas population // 2nd International Conference on Preventive Cardiology and the 29th annual meeting of the AHA Council on Epidemiology : program/abstracts, Washington, DC, USA, June 18-22, 1989. San Diego; Toronto : Academic, 1989 [1990]. (Preventive medicine, vol. 19, no. 1). P. 1. [M.kr. 10B]
 11. Margevičienė, Lilija; Petkevičienė, Janina; Janušauskas, Antanas. Xapaктepиcтикa липиднoгo cпeктpa cывopoтки кpoви житeлeй гopoдa и paйoнныx цeнтpoв Литвы / Л. Mapгявичене, Я. Пяткявичeне, A. Янушaуcкac // Актуальные вопросы первичной профилактики основных хронических неинфекционных звболеваний : тезисы докладов республиканской научной конференции : Каунас, 30 ноября-1 декабря 1989 г. Каунас, 1989. p. 98-101. [M.kr. 10B]
 12. Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Talijūnienė, Laima; Janušauskas, Antanas; Macevičiūtė, Natalija Liucija; Varanauskienė, Eglė. Изменение электрокардиографических показателей по миннесотскому коду среди мужчин 40-59 лет по данным проспективного исследования / Р. Реклайтене, А. Тамошюнас, Л. Талиюнене, А. Янушаускас, Н. Мацевичюте, Э. Варанаускене // Многофакторная профилактика ишемической болезни сердца : тезисы всесоюзного симпозиума. Томск, 1989. P. 120-122. [M.kr. 10B]
 13. Domarkienė, Stanislava; Goštautas, Antanas Zigmantas; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas; Jurėnienė, Kristina; Margevičienė, Lilija. Changes of ischemic heart disease risk profile in middle-aged men in the 15 year follow-up // XII scientific meeting of international epidemiological association : abstracts. Los Angeles, 1990. P. 1. [M.kr. 10B]
 14. Domarkienė, Stanislava; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Goštautas, Antanas Zigmantas; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas; Jurėnienė, Kristina. Vidutinio amžiaus vyrų išeminės širdies ligos rizikos profilio pakitimai per 15 metų // VII Lietuvos gydytojų suvažiavimas : pranešimų tezės, 1990 gegužės 20-24 / sudaryt.: R. Norvaišaitė, Z. Satkevičius. Kaunas: Lietuvos gydytojų sąjunga, 1990. P. 59. [M.kr. 10B]
 15. Varanauskienė, Eglė; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Janušauskas, Antanas; Jurėnienė, Kristina. Gliukozės koncentracijos kraujyje įtaka sergamumui miokardo infarktu ir mirtingumui Kauno m. vyrų tarpe // VII Lietuvos gydytojų suvažiavimas : pranešimų tezės, 1990 gegužės 20-24 / sudaryt.: R. Norvaišaitė, Z. Satkevičius; Lietuvos gydytojų sąjunga. Kaunas, 1990. P. 231. [M.kr. 07B]
 16. Varanauskienė, Eglė; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Šidlauskienė, Dominika. Sutrikusios gliukozės tolerancijos paplitimas, ryšys su socialiniais ir ischeminės širdies ligos rizikos faktoriais // Kardiologija-1990 : Lietuvos kardiologų III suvažiavimo pranešimų tezės, Kaunas, 1990 m. gegužės mėn. 28-30. Kaunas, 1990. P. 119. [M.kr. 10B]
 17. Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas. Диалог в автоматизированном кодировании электрокардиограмм по миннесотскому коду // Проблемно-орентированные диалоговые системы : тезисы научой конференци. Батуми, 1990. [M.kr. 10B]
 18. Varanauskienė, Eglė; Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Janušauskas, Antanas; Margevičienė, Lilija. Mortality in relation to serum glucose level // Cardiovascular drugs and therapy : abstracts of the 4th international symposium on cardiovascular pharmacotherapy, Geneva. ISSN 0920-3206. 1991, vol 5, suppl. 3, 386, no abstr. P241. [M.kr. 10B]
 19. Rėklaitienė, Ona Regina; Jurėnienė, Kristina; Tamošiūnas, Abdonas; Domarkienė, Stanislava; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas. Прогностическая значимость безболевой формы ишемической болезни сердца для возникновения новых случаев инфаркта миокарда / Р. Реклайтене, К. Юренене, А. Тамошюнас, С. Домаркене, Э. Варанаускене, А. Янушаускас // Ишемическая болезнь сердца : Синдром X. Динамический коронарный стеноз. Безболевая ишемия миокарда : тезисы докладов симпозиума. Томск, 1992. P. 132 – 133. [M.kr. 07B]
 20. Blužas, Juozas; Domarkienė, Stanislava; Rastenytė, Daiva; Rastenienė, Dalia; Tamošiūnas, Abdonas; Rėklaitienė, Ona Regina; Janušauskas, Antanas; Varanauskienė, Eglė; Jurėnienė, Kristina; Margevičienė, Lilija. Trends in marketing of non-market forest goods and services in the Baltic States // 3rd International Conference on Preventive Cardiology : abstract book : 27 June-1 July 1993, Oslo, Norway / by R Stamler. [Oslo, 1993]. p. 98. [M.kr. 10B]
 21. Domarkienė, Stanislava; Rėklaitienė, Ona Regina; Tamošiūnas, Abdonas; Varanauskienė, Eglė; Janušauskas, Antanas; Šidlauskienė, Dominika. Long-term effectiveness of the multiple risk factor intervention community trial // 3rd International Conference on Preventive Cardiology : abstract book : 27 June-1 July 1993, Oslo, Norway / by R Stamler. [Oslo, 1993]. P. 98. [M.kr. 10B]
 22. Tamošiūnas, Abdonas; Janušauskas, Antanas; Šidlauskienė, Dominika; Domarkienė, Stanislava. Mortality and myocardial infarction mortability in relation to alcohol consumption // 3rd International Conference on Preventive Cardiology : abstract book : 27 June-1 July 1993, Oslo, Norway / by R Stamler. [Oslo, 1993]. P. 85. [M.kr. 07B]
 23. Janušauskas, Antanas; Markevičius, Aleksandras; Jagelavičius, Antanas. Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakulteto studentų dienotvarkės ypatybės // Sociologija : praeitis ir dabartis : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2000 m. gegužės 23, 24 d.]. Kaunas : Technologija, 2000. ISBN 9986137578. P. 232-236. [M.kr. 07S]
 24. Janušauskas, Antanas; Čigrin, Viačeslav. The prognostic significance of psychological factors for student’s shooting results // Sporto psichologija: teorija ir taikymas : tarptautinė mokslinė konferencija. Programa ir pranešimų tezės, 2001 m. gegužės 18 d, Kaunas. Kaunas : LKKA, 2001. P. 25. [M.kr. 10B]
 25. Janušauskas, Antanas. Dietary characteristics of students in Kaunas // 3rd Conference on “Health Transformation in Central Europe after 1990 : A Third Look” : Warsaw, 29-30 October 2001 : abstracts. Warsaw : WHO, 2001. (Poster session II). P. 8. [M.kr. 10B]
 26. Janušauskas, Antanas; Ivanovas, Dovydas. Influence of smoking on changing of heart rate during physical charges // 3rd European Conference on Tobacco or Health “Closing the Gaps – Solidarity for Health” : 20-22 June 2002, Warsaw, Poland : Program and Abstract Book. Warszawa, 2002. P. 1. [M.kr. 10B]
 27. Janušauskas, Antanas. Autotraumatizmo problema // Saugus eismas : mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. [Vilnius], 2003. ISBN 9955563249. P. 42-52. [M.kr. 05S]
 28. Janušauskas, Antanas. Smoking habits among the students of Kaunas Police faculty // Global Action for a Tobacco-free Future : 12th World Conference on Tobacco or Health : Helsinki, Finland, 3–8 August 2003 : abstract book. Helsinki : [National Public Health Institute], 2003. P. 292. [M.kr. 10B]
 29. Janušauskas, Antanas. Studentų fizinis aktyvumas ir jo ryšys su fiziologinių rodiklių kitimu studijų metu // Sporto mokslas – realijos ir perspektyvos : respublikinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2003 m. lapkričio 20 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija ir kt. [Kaunas : LKKA], 2003. P. 98. [M.kr. 10B]
 30. Janušauskas, Antanas; Čigrin, Viačeslav. Arterinio kraujospūdžio ir pulso įtaka studentų šaudymo rezultatams // Sporto mokslas – realijos ir perspektyvos : respublikinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2003 m. lapkričio 20 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija ir kt. [Kaunas : LKKA], 2003. P. 113. [M.kr. 10B]
 31. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas. Students’ physical activity and its relation with change of physiological indices in the process of studies // 10th World sport for all congress 2004 : Sport for all as a tool for education and development : book of abstracts : Rome, Italy 11-14th November 2004. Rome, 2004. P. 152. [M.kr. 05S]
 32. Janušauskas, Antanas; Butavičius, Antanas. Arterial blood pressure and pulse changes among students during the process of studies in Lithuania // Community control of hypertension with special emphasis on Central and Eastern Europe : program, April 24, 2004 – Prague, Czech Republic. Prague, 2004. (Poster). P. 1. [M.kr. 10B]
 33. Janušauskas, Antanas; Nedzinskas, Egidijus; Vepšta, Povilas. Education of general abilities of students in the study process // Наука и образование : материалы международной научной конференции (1 февраля – 12 марта) : в 4 ч. / Беловский институт (филиал) государственого образовательного учреждения высшего профессионалного образования “Кемеровский государственый университет”. Белово : ООО “Канцлер”, 2010. ISBN 5835308310. p. 116-122. [M.kr. 07S]

 

Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 1. Janušauskas, Antanas. Vyrai ar moterys? : [apie širdies ir kraujagyslių ligų paplitimą tarp lyčių] // Sveikata. ISSN 1392-4907. 1991, Nr.6, p. 49-51. [M.kr. 07B]
 2. Janušauskas, Antanas. Vyrų ir moterų sveikata // Socialiniai sveikatos aspektai : straipsnių rinkinys. Vilnius; Kaunas : Lietuvos mokslininkų s-ga, 1992. p. 18-19. [M.kr. 10B]