Doc. dr. ANTANAS JANUŠAUSKAS

Metodinė medžiaga

Informacija apie dėstomus studijų dalykus Jūs rasite MRU Viešojo saugumo fakulteto Fizinio rengimo katedros tinklalapyje ir Moodle aplinkoje.