Doc. dr. ANTANAS JANUŠAUSKAS

CV

 
 

 

Išsilavinimas 

Aukštasis, Kauno medicinos institutas.

Akademiniai laipsniai:

1990.06.29 apginta medicinos mokslų kandidato disertacija (1993 m. nostrifikuota kaip mokslo daktaro disertacija).

2001 05 23 Kauno medicinos universiteto Senatas suteikė docento (biomedicinos mokslai) pedagoginį mokslo vardą (atestatas DO004741, valstybinės registracijos Nr. 018079).

Darbovietės ir pareigos:

1981-1991 m. mokslinis bendradarbis Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo institute;

1991-1992 m. Kauno miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotojas sveikatai;

1992-1998 m. Vidaus reikalų ministerijos Kauno miesto poliklinikos medicinos ekspertizės komisijos viršininkas;

Nuo 1998 m. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Policijos veiklos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys:

visuomenės sveikata; edukologija; psichologija; sociologija.

Dėstomi dalykai:

Pirmoji medicinos pagalba; Teismo medicina ir psichiatrija.

Kalbų mokėjimas:

Lietuvių – gimtoji, rusų, lenkų, anglų – pagrindai.

Dalyvavimas doktorantūros komitetuose

Apgintų 5 mokslo daktaro disertacijų (2002-2006) Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos mokslų krypties tarybos narys.

Apdovanojimai (atminimo ženklai):

Lietuvos teisės universitetas

Latvijos policijos akademija

Publikacijos:

sąrašas pridedamas